SAKRAMENT POKUTY

Sakrament Pokuty jest to sakrament, w którym Pan Jezus przez posługę kapłana odpuszcza nam grzechy po Chrzcie Świętym popełnione.

5 warunków dobrej spowiedzi świętej:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu

Bez dobrego przygotowania nie będzie dobrych owoców tego sakramentu. Dlatego też zachęcamy do przypomnienia regułki spowiedzi i Rachunku sumienia.