SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ 

Przygotowania kandydatów do Sakramentu Bierzmowania trwają  2 lata . Zapisy w kancelarii parafialnej i zakrystii