SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA MŁODZIEŻY UCZĄCEJ SIĘ 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania młodzieży uczącej się prowadzą s. Dawida Durczyńska CSDC i s. Jana Wieczorek CSDC. Spotkania odbywają się z młodzieżą indywidualnie oraz w grupach.

Dla osób starszych, które z różnych powodów nie przystąpiły do Sakramentów Świętych prowadzony jest systematycznie katechumenat.

Każda osoba przystępująca do bierzmowania dokonuje wyboru imienia. Kościół dopuszcza wyłącznie imiona świętych i błogosławionych.

Do Bierzmowania wymagane są następujące dokumenty:
– deklaracja;

– świadectwo chrztu świętego;

– zaświadczenie (zgoda) świadka bierzmowania o możliwości pełnienia tej funkcji, uzyskane we własnej parafii.

Jeśli kandydat bierzmowania mieszka w innej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na bierzmowanie w naszej parafii.