SAKRAMENT CHRZTU

Do Chrztu dziecka wymagane są następujące dane i  dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu);

– dane personalne rodziców oraz rodziców chrzestnych (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres); informacja o ślubie rodziców dziecka;

– zaświadczenie (zgoda) dla rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia tej funkcji, uzyskane we własnej parafii;

– zaświadczenie o odbytej spowiedzi rodziców i rodziców chrzestnych – w dniu chrztu;

Jeśli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na chrzest dziecka w naszej parafii.