SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Do Sakramentu Małżeństwa wymagane są następujące dane i dokumenty:

– dowody osobiste nowożeńców (albo paszport);

– świadectwa chrztu  z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (świeżo uzyskane – nie starsze niż kilka miesięcy, z pełnymi adnotacjami o bierzmowaniu itd.);

– jeśli w świadectwie chrztu brak adnotacji o bierzmowaniu potrzebne jest oddzielne zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania;

– zaświadczenie o ukończeniu kursu nauk przedmałżeńskich dla narzeczonych + zaświadczenie z poradni rodzinnej;

– zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (jeśli chodzi o tzw. ślub konkordatowy), albo odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli małżonkowie już wcześniej je zawarli – związek cywilny;

– dane personalne rodziców nowożeńców (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres); informacja o ślubie rodziców;

– dane personalne świadków ślubu (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres);

– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi poza naszą parafią;

– kartki z podpisem księdza poświadczające przystąpienie do spowiedzi przedślubnej (dostarcza się je bezpośrednio przed ślubem);

Jeśli narzeczeni mieszkają w innej parafii, potrzebne jest pozwolenie właściwego proboszcza na ślub w naszej parafii.

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE – terminy podawane w ogłoszeniach parafialnych

Katechezy odbywają się w trybie stacjonarnym.

Kontakt

Formularz kontaktowy

15 + 2 =