SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Do Sakramentu Małżeństwa wymagane są następujące dane i  dokumenty:
– dowody osobiste nowożeńców (albo inne dowody tożsamości);
– świadectwa chrztu  z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (świeżo uzyskane – nie starsze niż kilka miesięcy, z pełnymi adnotacjami o bierzmowaniu itd.);
– jeśli w świadectwie chrztu brak adnotacji o bierzmowaniu potrzebne jest oddzielne zaświadczenie o przyjęciu bierzmowania;
– zaświadczenie o ukończeniu kursu nauk przedmałżeńskich dla narzeczonych;
– zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (jeśli chodzi o tzw. ślub konkordatowy), albo odpis aktu małżeństwa cywilnego, jeśli małżonkowie już wcześniej je zawarli – związek cywilny;
– dane personalne rodziców nowożeńców (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres); informacja o ślubie rodziców;
– dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres);
– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi poza naszą parafią;
– kartki z podpisem księdza poświadczającego o przystąpieniu do spowiedzi przedślubnej (dostarcza się je bezpośrednio przed ślubem);

 

 

KATECHEZY PRZEDMAŁŻEŃSKIE – Terminy w 2020 roku:

W tym roku nie będzie już żadnych nauk – katechez przedmałżeńskich ze względu na pandemię. Wznowimy je w 2021r.

Istnieje również możliwość prowadzenia kursu w języku francuskim, angielskim i włoskim.
Odpowiedzialny: ks. Andrzej Lelewski MIC; (tel. 518-25-95 oraz 698-622-907); Email: andlelewski@tlen.pl

Kontakt

Formularz kontaktowy

5 + 13 =