Przypominamy, że w związku z pandemią dodatkowe Msze św. w naszym kościele w niedziele są odprawiane o godz. 8.30, 16.00 i 17.00. Spowiedź sakramentalna jest możliwa podczas każdej Mszy świętej. Prosimy o zachowywanie odpowiedniego odstępu i zakrywanie ust i nosa maseczką.

Dziś podczas Mszy św. o godz. 9. 30, czterech Panów zostanie przyjętych do Zakonu Rycerzy św Jana Pawła II. W najbliższy piątek Bracia Rycerze wraz z kapelanem ks. Piotrem Fedorowiczem poprowadzą Drogę Krzyżową.

W środę 17 marca, imieniny obchodzi ks. dr Zbigniew Grygorcewicz. Pamiętajmy w naszych modlitwach o solenizancie. Sposobnością do podziękowania i złożenia życzeń będzie Msza św. o godz. 18. 30

Również 17 marca zapraszamy na Msze św. o godz. 18.30 wszystkich, którzy przystąpili do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Prosimy przynieść świece.


We wszystkie czwartki Wielkiego Postu odbywają się w naszej parafii spacery uzdrowienia w godz. 20.00-23.00. Kapłan spaceruje wokół kościoła. Możliwość spowiedzi i rozmowy. Zachęćmy siebie i innych do przyjścia, szczególnie tych, którzy są daleko od wspólnoty kościoła. W kaplicy Krzyża św. w tym czasie jest możliwość adoracji NS.


W piątek 19 marca obchodzimy Uroczystość św. Józefa. Z racji na przypadającą uroczystość, wiernych nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Msze św. z racji na rozpoczynający się Rok św. Józefa, będą sprawowane o godz. 7. 00, 8. 00, 11. 00 i 18. 30. Od uroczystości św. Józefa (19 marca) do uroczystości Zwiastowania Pańskiego (25 marca) trwać będzie Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Każdego dnia na zakończenie Mszy św. o godz. 18. 30, a w niedzielę o godz. 9. 30, będziemy wypraszać łaskę ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci przez wstawiennictwo Maryi Matki Życia, św. Józefa oraz św. Jana Pawła II. Rozważania prowadzić będą małżeństwa z Equipes Notre Dame (czytaj: Ekip Notr Dam)

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne przygotowujące nas do Święta Zmartwychwstania Pańskiego, które poprowadzi ks. Jarosław Hybza, marianin. Program jest wywieszony pod chórem i na zewnątrz kościoła.

Wielki Post zachęca do podjęcia praktyk pokutnych. Przypominamy trzy praktyki pokutne: modlitwa, post i jałmużna. Ofiary przeznaczone na pomoc dla najuboższych rodzin z naszej parafii można składać przez cały Wielki Post do puszki pod chórem. Przy obrazie Jezu Ufam Tobie jest wystawiony kosz, do którego można przynosić produkty spożywcze i chemiczne.

Zapraszamy chętnych mężczyzn do czytania Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową. W zakrystii znajduje się lista. Prosimy o zapisywanie się.

Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W niedziele o godz. 17.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w piątki Droga Krzyżowa, dla dzieci o godz. 17. 00, dla dorosłych – o godz. 18.00. Za udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.

W naszym kiosku parafialnym można nabyć świece Caritas oraz kartki wielkanocne i stroiki na stół wielkanocny.

Za tydzień po Mszy św. o godz. 19.30 zapraszamy na Wieczór Uwielbienia.

W najnowszym numerze „Idziemy” można przeczytać następujące artykuły: “Co ma pandemia do grzechu” – wywiad z abp Henrykiem Hoserem, “Pielgrzymka ostatniej nadziei – czym dla chrześcijan i muzułmanów w Iraku była pielgrzymka papieża Franciszka” pisze z Iraku Michał Kłosowski, “Święty Józef kaliski – Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i cuda, które tam się dokonują” opisuje Irena Świerdzewska.

Dziś II niedziela zbiórka do puszek na dalsze remonty kościoła.

Życzymy błogosławionej niedzieli !